Privacy

Privacybeleid

 • Verwerking van je persoonlijke gegevens gebeurt op grond van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, of GDPR genoemd). Handhaving van deze regels wordt in Nederland  uitgevoerd door de Autoriteit persoonsgegevens.
 • Geknipt voor mij draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van bestanden waarin persoons- en verkeersgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.
 • Wij zullen je gegevens niet ter beschikking stellen aan derden, tenzij daartoe aanleiding is en het ook in je eigen – gekozen – belang zal zijn. In dat geval zullen wij dat expliciet vermelden.
 • Wij zullen nooit commercieel misbruik maken van de door jou passief of actief verstrekte gegevens.
 • Je hebt de mogelijkheid om je persoonsgegevens in te zien en bij eventuele onjuistheden te laten corrigeren.
 • Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.
 • Voor algemene informatie over de AVG verwijzen we je naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Geknipt voor mij spant zich in te waarborgen dat de personen die afgebeeld staan in onze uitingen goedkeuring hebben verleend aan deze uitingen. Indien je hierover opmerkingen of klachten hebt, dan kun je deze e-mailen naar: admin@gekniptvoormij.nl.
 • Geknipt voor mij behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Het verdient aanbeveling om dit privacy beleid geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Cookies

 • Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van cookies te analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van je bezoekinformatie door Google (d.w.z. het gebruik van de website, de informatie die je webbrowser aan ons verstrekt en je IP-adres). Google Inc. voldoet aan de richtlijnen uit de AVG (GDPR). We wijzen je derhalve ook op de algemene voorwaarden van Google Inc.
 • Deze website draait op WordPress, een CMS (content management systeem) dat is ontwikkeld door Automattic. Tijdens je bezoek maakt WordPress gebruik van een cookie om te controleren of cookies door je browser worden ondersteunt. Deze cookies worden niet gebruikt voor analyses en zijn puur functioneel. WordPress voldoet aan de richtlijnen uit de AVG (GDPR). We wijzen je derhalve ook op de algemene voorwaarden van Automattic.
 • Op onze diensten-pagina’s maken we gebruik van de chat-service Live Chat, ontwikkeld door Hubspot. Deze dienst maakt het mogelijk om eenvoudig vragen aan ons te stellen terwijl je op een specifieke dienstenpagina zit. Live Chat plaatst cookies om te kunnen herleiden vanaf welke pagina je een chat start, en op welke pagina’s je bent geweest. Op deze manier kunnen wij met de juiste context vragen beantwoorden. Persoonlijke gegevens die je tijdens een chat-gesprek aan ons versterkt, worden opgeslagen in Hubspot, een database-dienst van Hubspot. voldoet aan de richtlijnen uit de AVG (GDPR). We wijzen je derhalve ook op de algemene voorwaarden van Hubspot.

Diensten van derde partijen

 • Wanneer je je inschrijft op onze nieuwsbrief, ontvang je regelmatig WordPress-gerelateerde tips van ons. Je kunt je altijd weer uitschrijven. Nieuwsbrieven versturen we via Mailchimp, een dienst die onderdeel is van Geknipt voor mij.

Email Us Anytime

Dat is wat wij doen bij “Geknipt voor mij”. Het is onze missie om je te helpen meer lokale klanten naar je salon te krijgen en je bestaande klanten te helpen loyaliseren.  Wij nemen dat uit handen, zodat jij je kunt richten op datgene wat jij het liefste doet – als creatieve ondernemer je bedrijf runnen en je klanten “servicen”.

Neem vandaag nog contact met ons op, en stel jouw vraag!

13 + 10 =